Quorum is een nichekantoor dat aan lokale en internationale ondernemingen, investeerders en overheden gespecialeerde juridische diensten verstrekt op het vlak van corporate, M&A en tax.

Wij verlenen juridische diensten aan ondernemers en particulieren. De praktijk van het kantoor richt zich zowel op adviesverlening als op procedurewerk. De klemtoon ligt op een snelle, doeltreffende maar vooral persoonlijke dienstverlening. Bij ons staan kwaliteit en betrokkenheid centraal.

ONZE EXPERTISE

Mergers and Acquisitions

De fusie- en overnamepraktijk vormt een van de hoekstenen van ons kantoor.

Quorum staat haar cliënten bij in tal van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals algemeen vennootschapsrechtelijke vraagstukken, corporate governance, corporate housekeeping, overnames, vennootschapsrechtelijke herstructureringen (fusies, splitsingen, overdracht van bedrijfstak etc.), buy-outs, joint ventures, private equity en venture capital transacties, etc.. Desgevallend vormt Quorum een team met andere binnenlandse en/of buitenlandse specialisten, waarmee zij een ‘best friends’ werkrelatie onderhoudt. Op deze manier wordt zowel in een nationale als internationale context een geïntegreerde juridische ondersteuning gewaarborgd. 

Investments and Private Equity

Quorum werkt regelmatig voor private (risico-)investeerders. Hierbij assisteert ons team de investerende partij(en), alsook de doelvennootschap en desgevallend het managementteam vanaf de onderhandeling tot aan de realisatie van de investering.

Onze advocaten hebben een uitgebreide deskundigheid opgebouwd in het voeren van onderhandelingen en het structureren van investeringen, wat resulteert in hoogwaardige investeringscontracten.

Finance

In het kader van haar M&A, private equity en venture capital praktijk adviseert Quorum haar cliënteel ook met betrekking tot de juridische aspecten van de financiering van de voorgenomen transactie.

Real Estate Transactions

Quorum begeleidt geregeld cliënten in het kader van vastgoedtransacties.

Deze transacties kunnen de vorm aannemen van aandelen- of activatransacties. Desgevallend vormt Quorum een team met vastgoed- en/of milieuspecialisten, waarmee zij een ‘best friends’ werkrelatie onderhoudt om zodoende allesomvattende juridische bijstand te verlenen.

Insolvency and Restructuring

Naast de brede praktijk van het vennootschaps- en financieel recht, adviseert Quorum tevens haar cliënteel dat geconfronteerd wordt met insolventieprocedures.

Het kantoor heeft een ruime ervaring in gerechtelijk akkoord- en  insolventieprocedures en staat haar cliënteel in dit verband bij met advies en procedurele ondersteuning. Onze ervaring inzake overnames, vennootschapsrechtelijke herstructureringen en daaraan gerelateerde fiscale aspecten verzekert een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak.

(Semi)public law entities and public private partnerships

Onze vennoten hebben een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van (semi)publiekrechtelijke rechtspersonen. Bijgevolg adviseert Quorum overheden en stakeholders over de rechtspersoon- en fiscaalrechtelijke aspecten bij het opzetten en herstructureren van (semi)publiekrechtelijke entiteiten.

Desgevallend vormt Quorum een team met andere specialisten, waarmee zij een geprivilegieerde werkrelatie onderhoudt. Op deze manier wordt een geïntegreerde juridische ondersteuning gewaarborgd.

General Business Law

Het spreekt voor zich dat onze advocaten uitmuntende competenties hebben inzake algemeen en bijzonder contractenrecht als onderdeel van en basis voor hun gespecialiseerde vennootschaps- en fiscaalrechtelijke praktijk. Quorum kan cliënten dan ook bijstaan in het kader van het algemeen handelsrecht.

Tax

Quorum heeft een uitgebreide deskundigheid inzake fiscale procedures en dienstverlening in de meest brede zin.

Zo adviseren onze advocaten over zowel personen- als vennootschapsbelasting en BTW en andere indirecte belastingen.
De focus bij de fiscale dienstverlening ligt voornamelijk op grensoverschrijdende fiscale planning en internationale tewerkstelling.

Dispute Resolution

We streven ernaar om dure en tijdrovende juridische procedures te vermijden. Dat vooral door sluitend juridisch advies te verschaffen en waterdichte documentatie op te stellen, en vervolgens door effectieve onderhandelingsstrategieën en – vaardigheden te gebruiken. Dit gezegd zijnde, bieden wij ons cliënteel performante ondersteuning in het kader van juridische procedures indien noodzakelijk.