Terug naar Tax Expertises

BTW

Wij staan ondernemingen en (financiële) instellingen bij met btw-advies over de transacties waarin ze zijn betrokken. We zorgen ervoor dat ondernemingen en ondernemingsgroepen fiscaal optimaal worden gestructureerd.

  • Optimalisering van onroerend goed transacties
  • Gemengde en gedeeltelijke btw-plicht
  • (Para-)medische sector
  • Holdingproblematiek
  • Btw-eenheden
  • Zelfstandige groeperingen
BTW

Adviseurs

Nieuws

Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Update • Let’s get digital

13/05/2020

Update Let’s get digital – Een praktische kijk: COVID – 19 crisis versus algemene vergadering. Geactualiseerde bijdrage naar aanleiding van de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020. Het KB nr. 4 heeft versoepelingen ingevoerd die vennootschappen in staat stellen hun algemene vergaderingen te organiseren zonder de dwingende regels ter bestrijding van het COVID-19 virus te overtreden. Het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 verlengt het temporeel toepassingsgebied van de uitzonderingsregeling tot 30 juni 2020. De verlenging tot 30 juni 2020 heeft echter geen invloed op de uiterste datum voor de algemene jaarvergadering. Het principe blijft dat men de vergadering maximaal 10 weken mag uitstellen na de uiterste wettelijk toegelaten datum.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Voorkomen is beter dan genezen

31/03/2020

Voorkomen is beter dan genezen – bestuurders nemen best nu maatregelen. De uitbraak van het COVID-19 virus en de beschermende maatregelen uitgevaardigd door de overheid hebben een bijzondere impact op uw onderneming, o.a. op financieel vlak. Bijgevolg is het cruciaal dat iedere bestuurder tijdig de nodige maatregelen kan nemen om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.
Lees meer