quorum

Wettelijke informatie

Deze website informeert over de juridische dienstverlening die door Quorum wordt verleend, maar heeft geenszins als doel om juridisch of enig ander advies te verstrekken. Indien u juridisch advies wenst, kan u daartoe contact opnemen met een van onze advocaten die u, rekening houdend met de concrete omstandigheden van uw zaak, op deskundige wijze zal bijstaan.

Quorum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou ontstaan door onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via deze website of door om welke reden dan ook te vertrouwen op informatie die op deze website beschikbaar werd gesteld. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Wij respecteren uw privacy en verzamelen enkel persoonlijke informatie die door u vrijwillig aan ons werd overgemaakt. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt, behoudens wettelijke verplichting, niet aan derden meegedeeld. De informatie wordt enkel gebruikt in het kader van onze juridische dienstverlening en om u desgevallend gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. U kan een kopie bekomen van de door ons verzamelde informatie en u kan deze informatie laten wijzigen of verwijderen door ons te contacteren of onderstaand contactformulier in te vullen.

Pour protéger vos données personnelles, Browsbox recourt à la technologie reCAPTCHA de Google. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Informations de contact