START-UPS

Quorum heeft een bijzondere expertise opgebouwd inzake het begeleiden van startup en spin-off bedrijven. Quorum werkt hierbij zowel in opdracht van de oprichters als in opdracht van de investeerders (externe investeringsfondsen, afdelingen van Belgische universiteiten die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van spin-off bedrijven, etc.).

De expertise van Quorum strekt zich naast het onderhandelen van de contracten die met de oprichting en investering gepaard gaan eveneens uit tot het onderhandelen van de commerciële overeenkomsten die door de startup en spin-off bedrijven worden gesloten met hun klanten en leveranciers in het kader van hun operationele bedrijfsactiviteiten.