Gregory Goossens

Partner

Belastinggeschillen, Internationale fiscaliteit, Grensoverschrijdende tewerkstelling

Advocaat Gregory Goossens

GREGORY GOOSSENS behaalde zijn diploma van Licentiaat in de Rechten in 2004 (Universiteit Antwerpen) en studeerde in 2005 af als Master in het Fiscaal Recht (Universiteit Antwerpen).

Na een korte carrière als belastingconsulent, maakte hij in september 2006 de overstap naar de advocatuur. Hij legt zich in hoofdzaak toe op het voorkomen van en, indien nodig, de beslechting van belastinggeschillen, maar zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de steeds belangrijker wordende internationale fiscaliteit en grensoverschrijdende tewerkstelling.

Als advocaat is hij zowel verbonden aan de balie van Brussel als de balie van Antwerpen. Hij is auteur van diverse artikels en publiceert regelmatig in gespecialiseerde tijdschriften. Sinds 2013 is hij lector fiscaal recht aan het CVO te Antwerpen. Hij is Nederlandstalig en beheerst ook het Frans en het Engels.