Nils Coolsaet

Junior Associate

Vennootschapsrecht, Financieel recht , Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

NILS COOLSAET behaalde zijn diploma Master in de Rechten in 2017 (Universiteit Gent)

Hij is toegetreden tot het kantoor in oktober 2017. Nils legt zich in hoofdzaak toe op het vennootschapsrecht en financieel recht. Als advocaat-stagiair is hij verbonden aan de balie van Antwerpen. Hij is Nederlandstalig en werkt tevens in het Engels en het Frans.