Sylvie Thieren

Senior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

SYLVIE THIEREN behaalde een master in de rechten en een master na master in het fiscaal recht (Universiteit Antwerpen, 2014).

Zij is toegetreden tot het kantoor als Advocaat- Stagiair in augustus 2016. Sylvie legt zich in hoofdzaak toe op het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. Zij adviseert cliënten in alle mogelijke aspecten van fusies en overnames, investeringen en herstructureringen en staat cliënten bij in het voeren van litiges inzake vennootschapsrecht.

Als advocaat is zij verbonden aan de balie van Antwerpen. Sylvie is perfect tweetalig (Frans – Nederlands) en werkt tevens in het Engels.