WETTELIJKE INFORMATIE

Deze website informeert over de juridische dienstverlening die door Quorum Law wordt verleend, maar heeft geenszins als doel om juridisch of enig ander advies te verstrekken. Indien u juridisch advies wenst, kan u daartoe contact opnemen met een van onze advocaten die u, rekening houdend met de concrete omstandigheden van uw zaak, op deskundige wijze zal bijstaan.

Quorum Law aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou ontstaan door onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via deze website of door om welke reden dan ook te vertrouwen op informatie die op deze website beschikbaar werd gesteld. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.