Specialized guidance in Corporate, M&A and Tax.

574b4c123a47481b27b59deb_Romanbuilding

GESPECIALISEERD

Doorgedreven juridische expertise op het vlak van vennootschapstransacties in de meest ruime zin.

light-bulb

ERVAREN

Meer dan 10 jaar ervaring op het hoogste niveau.

574b49b44b9cfa5e456ed279_Buildings

EFFICIENT

Doeltreffend en oplossingsgericht met een grote betrokkenheid van de verantwoordelijke vennoot.

574b4f02eebf8e0a25997b22_Telraam

TRANSPARANT

Duidelijke en eenvoudige afspraken. Doorlopende en directe communicatie.

Onze Expertise

  • Mergers and Acquisitions

  • Investments and Private Equity

  • Finance

  • Real Estate Transactions

  • Insolvency and Restructuring

  • (Semi)public law entities and public private partnerships

  • General Business Law

  • Tax

  • Dispute Resolution

Mergers and Acquisitions

De fusie- en overnamepraktijk vormt een van de hoekstenen van ons kantoor.

Quorum staat haar cliënten bij in tal van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals algemeen vennootschapsrechtelijke vraagstukken, corporate governance, corporate housekeeping, overnames, vennootschapsrechtelijke herstructureringen (fusies, splitsingen, overdracht van bedrijfstak etc.), buy-outs, joint ventures, private equity en venture capital transacties, etc.. Desgevallend vormt Quorum een team met andere binnenlandse en/of buitenlandse specialisten, waarmee zij een ‘best friends’ werkrelatie onderhoudt. Op deze manier wordt zowel in een nationale als internationale context een geïntegreerde juridische ondersteuning gewaarborgd.

Investments and Private Equity

Quorum werkt regelmatig voor private (risico-)investeerders. Hierbij assisteert ons team de investerende partij(en), alsook de doelvennootschap en desgevallend het managementteam vanaf de onderhandeling tot aan de realisatie van de investering.

Onze advocaten hebben een uitgebreide deskundigheid opgebouwd in het voeren van onderhandelingen en het structureren van investeringen, wat resulteert in hoogwaardige investeringscontracten.

Finance

In het kader van haar M&A, private equity en venture capital praktijk adviseert Quorum haar cliënteel ook met betrekking tot de juridische aspecten van de financiering van de voorgenomen transactie.

Real Estate Transactions

Quorum begeleidt geregeld cliënten in het kader van vastgoedtransacties.

Deze transacties kunnen de vorm aannemen van aandelen- of activatransacties. Desgevallend vormt Quorum een team met vastgoed- en/of milieuspecialisten, waarmee zij een ‘best friends’ werkrelatie onderhoudt om zodoende allesomvattende juridische bijstand te verlenen.

Insolvency and Restructuring

Naast de brede praktijk van het vennootschaps- en financieel recht, adviseert Quorum tevens haar cliënteel dat geconfronteerd wordt met insolventieprocedures.

Het kantoor heeft een ruime ervaring in gerechtelijk akkoord- en insolventieprocedures en staat haar cliënteel in dit verband bij met advies en procedurele ondersteuning. Onze ervaring inzake overnames, vennootschapsrechtelijke herstructureringen en daaraan gerelateerde fiscale aspecten, verzekert een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak.

(Semi)public law entities and public private partnerships

Onze vennoten hebben een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van (semi)publiekrechtelijke rechtspersonen.

Bijgevolg adviseert Quorum overheden en stakeholders over de rechtspersoon- en fiscaalrechtelijke aspecten bij het opzetten en herstructureren van (semi)publiekrechtelijke entiteiten.

Desgevallend vormt Quorum een team met andere specialisten, waarmee zij een geprivilegieerde werkrelatie onderhoudt. Op deze manier wordt een geïntegreerde juridische ondersteuning gewaarborgd.

General Business Law

Quorum kan cliënten dan ook bijstaan in het kader van het algemeen handelsrecht.

Het spreekt voor zich dat onze advocaten uitmuntende competenties hebben inzake algemeen en bijzonder contractenrecht als onderdeel van en basis voor hun gespecialiseerde vennootschaps- en fiscaalrechtelijke praktijk.

Tax

Quorum heeft een uitgebreide deskundigheid inzake fiscale procedures en dienstverlening in de meest brede zin.

Zo adviseren onze advocaten over zowel personen- als vennootschapsbelasting en BTW en andere indirecte belastingen.
De focus bij de fiscale dienstverlening ligt voornamelijk op grensoverschrijdende fiscale planning en internationale tewerkstelling.

Dispute Resolution

Quorum streeft ernaar om dure en tijdrovende juridische procedures te vermijden.

Zij doet dat vooreerst door sluitend juridisch advies te verschaffen en waterdichte documentatie op te stellen, en vervolgens door effectieve onderhandelingsstrategieën en – vaardigheden te gebruiken. Dit gezegd zijnde, bieden wij ons cliënteel performante ondersteuning in het kader van juridische procedures indien noodzakelijk.

.

NEWS

Group Michiels Advanced Materials

In December 2017 Quorum assisted and advised the shareholders of Group Michiels Advanced Materials, a film coating specialist developing cutting edge technology, in the context of a sale of shares to Domo Chemicals, a global material engineering company, thus...

Lees meer

DDM group is expanding!

In september 2017 we have advised and assisted the DDM group as wel as investors in the framework of a buy-out transaction. DDM group is active in the development, sale and distribution of software regarding contact management systems. This transaction will enable the...

Lees meer

SOCIAL MEDIA