Specialized guidance in Corporate, M&A and Tax.

574b4c123a47481b27b59deb_Romanbuilding

GESPECIALISEERD

Doorgedreven juridische expertise op het vlak van vennootschapstransacties in de meest ruime zin.

light-bulb

ERVAREN

Meer dan 10 jaar ervaring op het hoogste niveau.

574b49b44b9cfa5e456ed279_Buildings

EFFICIENT

Doeltreffend en oplossingsgericht met een grote betrokkenheid van de verantwoordelijke vennoot.

574b4f02eebf8e0a25997b22_Telraam

TRANSPARANT

Duidelijke en eenvoudige afspraken. Doorlopende en directe communicatie.

Onze Expertise

 • Mergers and Acquisitions

 • Investments and Private Equity

 • Finance

 • Real Estate Transactions

 • Insolvency and Restructuring

 • (Semi)public law entities and public private partnerships

 • General Business Law

 • Tax

 • Dispute Resolution

Mergers and Acquisitions

De fusie- en overnamepraktijk vormt een van de hoekstenen van ons kantoor.

Quorum staat haar cliënten bij in tal van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals algemeen vennootschapsrechtelijke vraagstukken, corporate governance, corporate housekeeping, overnames, vennootschapsrechtelijke herstructureringen (fusies, splitsingen, overdracht van bedrijfstak etc.), buy-outs, joint ventures, private equity en venture capital transacties, etc.. Desgevallend vormt Quorum een team met andere binnenlandse en/of buitenlandse specialisten, waarmee zij een ‘best friends’ werkrelatie onderhoudt. Op deze manier wordt zowel in een nationale als internationale context een geïntegreerde juridische ondersteuning gewaarborgd.

Investments and Private Equity

Quorum werkt regelmatig voor private (risico-)investeerders. Hierbij assisteert ons team de investerende partij(en), alsook de doelvennootschap en desgevallend het managementteam vanaf de onderhandeling tot aan de realisatie van de investering.

Onze advocaten hebben een uitgebreide deskundigheid opgebouwd in het voeren van onderhandelingen en het structureren van investeringen, wat resulteert in hoogwaardige investeringscontracten.

Finance

In het kader van haar M&A, private equity en venture capital praktijk adviseert Quorum haar cliënteel ook met betrekking tot de juridische aspecten van de financiering van de voorgenomen transactie.

Real Estate Transactions

Quorum begeleidt geregeld cliënten in het kader van vastgoedtransacties.

Deze transacties kunnen de vorm aannemen van aandelen- of activatransacties. Desgevallend vormt Quorum een team met vastgoed- en/of milieuspecialisten, waarmee zij een ‘best friends’ werkrelatie onderhoudt om zodoende allesomvattende juridische bijstand te verlenen.

Insolvency and Restructuring

Naast de brede praktijk van het vennootschaps- en financieel recht, adviseert Quorum tevens haar cliënteel dat geconfronteerd wordt met insolventieprocedures.

Het kantoor heeft een ruime ervaring in gerechtelijk akkoord- en insolventieprocedures en staat haar cliënteel in dit verband bij met advies en procedurele ondersteuning. Onze ervaring inzake overnames, vennootschapsrechtelijke herstructureringen en daaraan gerelateerde fiscale aspecten, verzekert een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak.

(Semi)public law entities and public private partnerships

Onze vennoten hebben een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van (semi)publiekrechtelijke rechtspersonen.

Bijgevolg adviseert Quorum overheden en stakeholders over de rechtspersoon- en fiscaalrechtelijke aspecten bij het opzetten en herstructureren van (semi)publiekrechtelijke entiteiten.

Desgevallend vormt Quorum een team met andere specialisten, waarmee zij een geprivilegieerde werkrelatie onderhoudt. Op deze manier wordt een geïntegreerde juridische ondersteuning gewaarborgd.

General Business Law

Quorum kan cliënten dan ook bijstaan in het kader van het algemeen handelsrecht.

Het spreekt voor zich dat onze advocaten uitmuntende competenties hebben inzake algemeen en bijzonder contractenrecht als onderdeel van en basis voor hun gespecialiseerde vennootschaps- en fiscaalrechtelijke praktijk.

Tax

M&A Tax

Quorum helpt investeringsfondsen, Belgische en internationale bedrijven en vermogende particulieren met alle fiscale aspecten van hun transacties en investeringen.
 

 • Tax due diligence/ quick-scans/red-flag rapportering.
 • Overnamestructuren en structureren van overnameschulden.
 • Structureren van aandelen(optie)plannen/participaties voor het management.
 • Fiscale herstructurering en integratie na de transacties (fusies, splitsingen, BTW eenheid).
 • Structurering van het fonds.

We zijn ervan overtuigd dat M&A tax en M&A vennootschapsrecht elkaar wederzijds verstreken, onze fiscale dienstverlening wordt daarom aangeboden in nauwe samenwerking met het team vennootschapsrecht.

Algemene advisering vennootschapsbelasting

Quorum helpt bedrijven in alle aspecten met betrekking tot Belgische en internationale vennootschapsbelasting.

 • Fiscale incentives voor Onderzoek en Ontwikkeling
 • Transfer Pricing
 • Herstructurering (fusies, splitsingen, zetelverplaatsingen)
 • Analyse van fiscale aftrekbaarheid
 • Advies met betrekking tot het Belgisch boekhoudrecht
 • Interpretatie van dubbelbelastingverdragen/MLI en vaste inrichting risico’s
 • Roerende voorheffing, formaliteiten en teruggaafprocedures.
 • Registratierechten en vastgoedstructurering

Advisering personenbelasting

Quorum helpt particulieren in het afwegen van de impact van Belgische (personen) belasting op hun investeringen en andere activiteiten.

 • Vastgoedinvesteringen
 • Rechtstreekse investering in Belgische en niet-Belgische bedrijven.
 • Interne meerwaarden problematiek
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling
 • (Belgische) roerende voorheffing op dividenden, interesten en royalties.

Dispute Resolution

Quorum streeft ernaar om dure en tijdrovende juridische procedures te vermijden.

Zij doet dat vooreerst door sluitend juridisch advies te verschaffen en waterdichte documentatie op te stellen, en vervolgens door effectieve onderhandelingsstrategieën en – vaardigheden te gebruiken. Dit gezegd zijnde, bieden wij ons cliënteel performante ondersteuning in het kader van juridische procedures indien noodzakelijk.

.

NEWS

SOCIAL MEDIA