Cédric Vaes

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

CEDRIC VAES behaalde zijn diploma Master in de Rechten in 2018 (KULeuven) en volgt bijkomend een Master in het Vennootschapsrecht (KULeuven).

Hij is toegetreden tot het kantoor in september 2019. Cédric legt zich in hoofdzaak toe op het vennootschapsrecht en financieel recht.

 Als advocaat-stagiair is hij verbonden aan de balie van Antwerpen. Hij is Nederlandstalig en werkt tevens in Engels en het Frans.