TEAM

Davy Gorsele

Partner

Fusies en overnames, Private equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Gregory Goossens

Partner

Belastinggeschillen, Internationale fiscaliteit, Grensoverschrijdende tewerkstelling

Maarten Van Staeyen

Partner

Fusies en overnames, Private equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Pieter Dierckx

Senior Associate

Fusies en overnames, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen en Vastgoedtransacties

Michiel Roovers

Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Nicola Motmans

Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Michiel Pouillon

Associate

Vennootschapsrecht, Financieel recht, Fusies en overnames

Sylvie Thieren

Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Jessie Vanoppen

Junior Associate

Vennootschapsrecht, Financieel recht

Nils Coolsaet

Junior Associate

Vennootschapsrecht en Financieel rect

Teona Aptsiauri

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Valerie Dehaeck

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen