TEAM

Davy Gorselé

Partner

Fusies en overnames, Private equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Maarten Van Staeyen

Partner

Fusies en overnames, Private equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Olivier Gios

Tax Partner

Fiscale behandeling van fusies en overnames, Private Equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven.

*IBA Certified tax advisor/Gecertificeerd belastingadviseur

Pieter Dierckx

Senior Associate

Fusies en overnames, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen en Vastgoedtransacties

Michiel Roovers

Senior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Michiel Pouillon

Senior Associate

Vennootschapsrecht, Financieel recht, Fusies en overnames

Sylvie Thieren

Senior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Teona Aptsiauri

Senior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Wouter Impens

Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Nils Coolsaet

Junior Associate

Vennootschapsrecht en Financieel recht

Valerie Dehaeck

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Hannah Peeters

Tax Consultant

Fiscale behandeling van fusies en overnames, Private Equity, Durfkapitaal, Gemengde- en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Emma Vermeulen

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Cédric Vaes

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Rani Ingang

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Andreas Kliché

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen