TEAM

Advocaat Davy Gorsele

Davy Gorselé

Partner

Fusies en overnames, Private equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Advocaat Maarten van Staeyen

Maarten Van Staeyen

Partner

Fusies en overnames, Private equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Advocaat Olivier Gios

Olivier Gios

Tax Partner

Fiscale behandeling van fusies en overnames, Private Equity, Durfkapitaal, Gemengde en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven.

*IBA Certified tax advisor/Gecertificeerd belastingadviseur

Advocate Julie Raymaekers

Pieter Dierckx

Senior Associate

Fusies en overnames, Herstructureringen, Aandeelhoudersgeschillen en Vastgoedtransacties

Advocaat Michiel Roovers

Michiel Roovers

Senior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Advocaat Michiel Pouillon

Michiel Pouillon

Senior Associate

Vennootschapsrecht, Financieel recht, Fusies en overnames

Sylvie Thieren

Senior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Wouter Impens

Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Advocate Julie Raymaekers

Nils Coolsaet

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Advocate Julie Raymaekers

Andreas Kliché

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Cédric Vaes

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen

Advocate Hannah Peeters

Hannah Peeters

Tax Consultant

Fiscale behandeling van fusies en overnames, Private Equity, Durfkapitaal, Gemengde- en Overheidsondernemingen, Publiek-private samenwerking, Herstructureringen, Vastgoedtransacties, Startups en Groeibedrijven

Rani Ingang

Junior Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht, Fusies en overnames, Investeringen en herstructureringen